top of page

DE MODERNE KARATE

Het moderne karate begint met Anko Itosu. Hij maakte het klassieke karate van Matsumura toegankelijker voor een groter publiek. Hij introduceerde karate in de lagere school in Shuri, als onderdeel van de opvoeding. Terwijl traditioneel karate steeds onderricht werd aan enkele zorgvuldig uitgekozen leerlingen, onderwees Itosu karate in groep. Voor de jonge kinderen haalde hij de gevaarlijke technieken eruit. Hij gebruikte vooral stoot- en afweertechnieken. De kata Chiang Nan, die hij geleerd had van een Chinees die op Okinawa leefde, vereenvoudigde hij tot 5 basiskata's die hij Pinan noemde.

Itosu bracht een belangrijke verandering in het klassieke karate door het combattief aspect te verdoezelen om van karate een fysiek en educatief middel te maken. Zijn ideeën leidden tot de introductie van karate op alle scholen op Okinawa en later verspreidde het zich over het Japanse vasteland. Uiteindelijk speelde het een essentiële rol in het militaristische indoctrinatieprogramma.

Hij stierf in 1916 op vijventachtigjarige leeftijd en liet een indrukwekkende lijst van leerlingen na. Eén van deze leerlingen was Gichin Funakoshi die vaak aanzien wordt als de stichter van het moderne karate, wat gezien het werk van Anko Itosu niet helemaal juist is.

Anko Itosu

1832 - 1916

Van Anko Itosu’s leerlingen is op het Japanse vasteland Gichin Funakoshi waarschijnlijk de meest bekende. In het begin van de 20ste eeuw werden veel waarden en verboden overboord gegooid en stond Japan veel toleranter tegenover de beoefening van de vechtkunst door de bewoners van Okinawa.De Japanse marine had grote belangstelling voor Okinawa-te en na een succesvolle demonstratie werd Funakoshi uitgenodigd in Japan. Hij werd er goed ontvangen en op aandringen van Jigoro Kano, de stichter van het Judo, besloot hij in Tokio te blijven. Hij stichtte er de Shotokan of Shoto's club. Shoto betekent wuivende pijnboom en was Funakoshi’s pseudoniem dat hij gebruikte bij het schrijven van gedichten.

Aanvankelijk noemde hij zijn vechtkunst Ryukyu Kempo, de Okinawatechniek van de Vuist. Dit leidde tot verwarring want er bestond al een Japan Kempo. Dit was een afdeling van Jiu Jutsu en werd door zijn gewelddadigheid verboden door de Japanse regering. Daarom veranderde Funakoshi de naam naar Karate-do, de Techniek van de Chinese Hand.

Vlak voor het uitbreken van WOII begon zich in Japan een anti-Chinese sfeer te ontwikkelen. Door een minieme verandering in kalligrafie werd het karakter vanKarate-do, de Techniek van de Chinese Hand veranderd in Karate-do, De techniek van de Lege Hand.

Gichin Funakoshi

1886 - 1957 

eerlijkheid

hoffelijkheid

nederigheid

moed

zelfcontrole
 

 Funakoshi's  beroemde zegswijze Karate ni sente nashi betekent dat men nooit moet aanvallen en indien men aangevallen wordt, moet men zich enkel verdedigen.

Sommigen echter keurden zijn Karate-do openlijk af, door het als niet doeltreffend en incompleet af te doen. Zijn leerlingen bleven Karate-do testen door middel van jiyu kumite. Ook zijn zoon Yoshitaka Funakoshi zocht naar efficiëntie in karate.

Yoshitaka wilde de technieken en de strategie van het vrije gevecht op punt stellen. Hij voegde aan het karate van zijn vader amplitude en dynamisme toe. Hij verlaagde de standen en breidde de voetenstanden uit tot het formaat dat we tegenwoordig kennen. De huidige Shotokan-stijl weerspiegelt meer de stijl van Yoshitaka dan die van zijn vader.

Yoshitaka die gevormd werd om zijn vader op te volgen stierf echter 10 jaar voor zijn vader. In datzelfde jaar, 1947, werd de JKA, Japanse Karate Associatie, opgericht met Gichin Funakoshi aan het hoofd.

Even leek er uniformiteit te komen in de Shotokan-school, maar uiteenlopende meningen omtrent het beoefenen en onderrichten van karate zorgden voor conflicten. Het was een grote teleurstelling voor Funakoshi dat hij niet in staat was alle karatestijlen onder het vaandel van de JKA te brengen.

Teneinde aan grotere groepen les te kunnen geven, werden de bewegingen opgesplitst om het leerproces te vergemakkelijken. Omdat Funakoshi zich bewust was van de gevaren van de oorspronkelijke gevechtskunst van Okinawa, verbood hij het vrije gevecht. Funakoshi geloofde dat kata's de enige manier vormden om Karate-do technieken goed uit te voeren. Hij ontwikkelde 15 basiskata's. De 5 Pinan-kata's van Itosu veranderde hij in 5 Heian-kata's.

Hij benadrukte de educatieve waarde van karate. Zijn eerlijkheid, hoffelijkheid, nederigheid, moed en zelfcontrole,
zijn nog altijd essentieel in de huidige Shotokan-stijl

 

.

bottom of page