top of page

GRADEN & GORDELS

De graden kan jij vinden op de website van JKA Vlaanderen

DEVOTION

the training of karate requires a lifetime
bottom of page